Varför SolCELLER?

 • Att producera el med hjälp av solceller är en långsiktig vinst för miljön.
 • Solceller sänker dina energikostnader på lång sikt.
 • Priset för din egenproducerade el blir aldrig högre än investerings-kostnaden utslagen på den mängd el du producerar under anläggningens livslängd.
 • Din anläggning är näst intill underhållsfri.

såhär fungerar det

En solcell är en liten tunn skiva av ett halvledarmaterial, vanligen kisel vilken har förmågan att avge elektrisk ström när den utsätts för ljus.
Flera sådana skivor monteras i en ram och täcks med skyddande glas. En solpanel. Likströmmen som solcellerna producerar omvandlas till växelström i en växelriktare och matas därefter in på elnätet.

Vad kostar det?

Det är svårt att ge ett exakt pris på en solcellsanläggning eftersom det är beroende av flera anläggningsspecifika faktorer.
Men en anläggning till en normal villa med märkeffekten 4-8kW kan man räkna med kostar 17-22 000kr/kW inkl. moms före bidrag.
Generellt kan man säga att priset sjunker med ökad storlek på anläggningen.

KAN JAG SÄLJA EL?

Producenter som matar in överskottsel på nätet kan sälja denna till de flesta elhandels-företag.
Villkoren hos elhandelsföretagen varierar mycket.
Generellt är det dock så att man måste köpa el från samma företag som man säljer till. Intäkter för såld el exkl. moms är om de understiger 30 000kr / år momsbefriade.

HUR MYCKET SPARAR JAG?

Genom att producera din egen el sparar du kostnaden för den el du annars tvingats köpa. Dvs.

 • Energipriset
 • Energiskatten
 • Momsen 
 • Elöverföringsavgiften

KAN JAG FÅ EKONOMISKT STÖD?

För närvarande finns följande stöd

 • Investeringsstödet för villor sänktes 20190501 till 20% på investerings-kostnaden.
 • Det finns möjlighet att söka rotavdrag på arbetskostnaden. Dock kan detta ej kombineras med Investeringsstödet.
 • Skattereduktion på 60 öre/kWh som matas in på nätet. Max 30 000kWh/år
 • För varje producerad MWh kan man få ett elcertifikat av staten. Dessa kan sedan säljas till rådande marknadspris