återförsäljare & INSTALLATÖR  av SOLCELLER FRÅN germansolar FÖR PRODUKTION AV EGEN SOLEL

Solceller Genastorp är återförsaäljare åt GermanSolar Sverige AB vilka innehar den Svenska generalagenturen på GermanSolar AGs produkter. Produkterna utmärks av hög kvalitet, tilltalande design och solpaneler med ett innovativt montagesystem. GermanSolar AG har funnits på den tyska marknaden under många år vilket borgar för en stor erfarenhet och väl beprövade produkter.
Våra anläggningar utformas helt efter kundens önskemål. Vi projekterar, levererar och monterar allt du behöver för att producera din egen solel,från enstaka kW till MW anläggningar.Vi tar hand om allt från planering till färdigställd solenergi anläggning. 

Solcellsanläggning
Solcellsanläggning

MILJÖVÄNLIGT

  • Solen räknas som en förnybar energikälla.
  • Det sker inga utsläpp vid produktionen av el.
  • Elproduktionen är helt tyst och förbrukar inget bränsle.

EKONOMISKT

  • Solelsproduktionen sänker dina energikostnader.
  • Du kan få en inkomst på den el du producerar och inte använder själv.
  • Du kan få ekonomiskt stöd till investeringen.
  • Du höjer värdet på ditt hus.

BEKVÄMT

  • Anläggningen har inga rörliga delar varför förslitningen är minimal.
  • Anläggningen kräver i princip inget underhåll
  • Solpanelerna har lång garantitid